Welkom op de informatiesite van

Federatie ' De Dongestroom'Goed om te weten

Over de Federatie

Op 5 september 1979 is de federatie opgericht. Sinds 1975 werden de wateren van het gebied van het toenmalige waterschap Dongestroom, wat een samenvoeging was van de waterschappen Zuiderafwateringskanaal en De Donge, steeds schoner en werd de vraag van hengelsportverenigingen naar visrechten steeds groter.

Vissersvereniging Visserslust was de enige pachter van het visrecht in het gebied van het waterschap. In overleg met het waterschap is het idee ontstaan om een samenwerkingsverband te vormen met andere hengelsportverenigingen om het viswater bereikbaar te maken voor iedere sportvisser in dit gebied.

Zo zijn een vijftal verenigingen binnen het gebied van het waterschap nl.  Dongen, de Maasmond, De Rietvoorn , de Ruischvoorn en Visserslust in 1977 aan tafel gaan zitten om de vorming van een federatie  voor te bereiden. Hierbij werden alle facetten van een samenwerking bekeken met als uitgangspunt dat alle beschikbare viswateren in het waterschapsgebied   ingebracht worden in de federatie en dus voor iedere visser bereikbaar zijn. Iedere vereniging blijft houder van de pachtovereenkomst die zij inbrengen. De pachtsommen worden door de federatie vergoedt aan de verenigingen . Mocht in een water visuitzetting nodig zijn dan is dat ook voor rekening ven de federatie. Met de Ruischvoorn uit Tilburg is een speciale overeenkomst aangegaan.

Iedere hengelsportvereniging uit gemeenten  binnen het gebied van waterschap Dongestroom kon zich aanmelden voor een lidmaatschap. Dit heeft geresulteerd tot in totaal tien verenigingen met een totaal aantal sportvissers van ruim 10.000 .

Deze samenwerking is goed voor de sportvisserij in het gebied van het voormalige waterschap Dongestroom. Inmiddels is het waterschap Dongestroom opgegaan in een groter geheel  “De Brabantse Delta “ maar dit heeft geen gevolgen voor onze federatie. 

Leden van de Federatie

http://www.deruischvoorndongen.nl/

 HSV Dongen

WWW.hsvDongen.nl

AGENDA

Algemene ledenvergadering 2023

Dinsdag 27 juni 2023

De Geubel

Hoofdstraat 4 

's Gravenmoer

Contact